วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
1 พ.ย. 2552
-
16 ม.ค. 2553
รับสมัคร
17 ม.ค. 2553 วันสอบ ณ วัดสาขา และศูนย์สาขาทั่วโลก
13 ก.พ. 2553 ประกาศผลสอบ
28 ก.พ. 2553
(วันมาฆบูชา)

พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 
ณ มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย
ความเป็นมา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ผู้ดำเนินโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย
กำหนดการดำเนินโครงการ
การสมัครสอบ
สถานที่รับสมัคร
หลักสูตร/ข้อสอบที่ใช้
การตัดสินผู้ชนะเลิศ
รางวับเกียรติยศ
ติดต่อ
ความเป็นมา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ผู้ดำเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กำหนดการดำเนินโครงการ
การสมัครสอบ สถานที่รับสมัคร หลักสูตร/ข้อสอบที่ใช้ การตัดสินผู้ชนะเลิศ รางวัลเกียรติยศ ติดต่อ